top of page

ĐRƟNEscape je nový autorský koncertní projekt skladatele a muzikologa Tomáše Reindla. Jedná se o cyklus meditativních skladeb ve stylu drone/ambient music, postavených na přesně propočtených intervalových poměrech přirozeného ladění (viz níže videozáznam workshopu). ĐRƟNEscape má specifickou hudebně-psychologickou dramaturgii, danou cíleným použitím konkrétních intervalů a jejich kombinací, vybraných s ohledem na výsledky výzkumu T. Reindla Mikrointervaly v systému přirozeného ladění a jejich psychologické aspekty (viz níže podrobnosti o celém dvouletém projektu, který proběhl v letech 2021-2022). Výsledky výzkumu jsou zpracovány v článku Psychological aspects of (micro)intervals of the just intonation system, který vyšel ve 43. čísle odborného časopisu Journal Akustika (viz níže ke stažení).


Premiéra tohoto audiovizuálního projektu proběhla dne 14.10.2022 v Galerii Hamu (viz videozáznam). Koncert byl míněn i jako pocta praotci minimalismu La Monte Youngovi, který ten den oslavil své 87. narozeniny. V rámci koncertu zazněla též jeho kultovní skladba The Second Dream of the High Tension Line Stepdown Transformer (Melodic version). Poslechový zážitek koncertu byl umocněn interaktivní videoprojekcí Ivety Kratochvílové, aka Bionic.


Na koncertě účinkovali:
Tomáš Reindl – interaktivní elektro-akustický systém, trumšajt,

alikvótní zpěv, klarinet

Hosté:
Alice Bauerová – tampura, yaili tambur, zpěv
Silva Morasten – yaili tambur, tampura, zpěv
Martin Debřička – basklarinet, saxofon
Luan Gonçalves – kontrabas

Workshop

Audio Recordings

Overtones OVER TONESĐRƟNEscape
00:00 / 12:50
SHRUTI-E-MOTIONĐRƟNEscape
00:00 / 16:40
VYDRODRONĐRƟNEscape
00:00 / 12:00
Just NOT in CĐRƟNEscape
00:00 / 06:20

Video

Worksop T. Reindla na HAMU (2021):

Mikrointervaly v systémech přirozeného ladění

 

Podrobnosti o výzkumném projektu Tomáše Reindla Mikrointervaly v systému přirozeného ladění a jejich psychologické aspekty

 

 

Anotace projektu

Projekt zkoumal psychologické aspekty esenciálních intervalů systémů přirozeného ladění. Jedná se o jemné, přesně propočtené mikrointervalové nuance, které disponují nezaměnitelným charakterem, individuálním zvukem. Těmto mikrointervalům (shruti) jsou ve starých indických hudebně-teoretických textech přiřazovány konkrétní emoce či pocity, podobně jako v evropské tradici jsou již od dob Antiky přisuzovány jednotlivým intervalům různé mimohudební vlastnosti. Tyto atributy jsou však často symbolické, neoddělitelné od dobových souvislostí, mýtů, či náboženských konceptů. Cílem projektu je pokusit se oddělit čistě psycho-fyziologické aspekty těchto intervalů a ověřit, zda se na nich respondenti shodnou. Na rozdíl od předchozího výzkumu nejsou zde testovanými stimuly hudební úryvky, nýbrž izolované souzvuky ve formě držených prodlev (dronů). Projekt měl i vzdělávací a umělecké ambice – uspořádání workshopu a vytvoření speciálního audiovizuálního díla pro živé provedení. Výzkum navázal na autorovu disertační práci Mikrotonalita indické klasické hudby a na výzkum Rágy a emoce (viz stejnojmenný článek v časopise Hudební věda), realizovaný ve spolupráci s Výzkumným centrem hudební akustiky Hamu.

Projekt proběhl na HAMU v letech 2021-2022 a byl financován grantem DKR.

JEDNOTLIVÉ FÁZE PROJEKTU:

1. Výzkum a článek Psychologické aspekty (mikro)intervalů systému přirozeného ladění

      

Autoři/spoluautoři:

Ing. MgA. Tomáš Reindl, PhD. / RNDr. Marek FRIČ, Ph.D.,Mgr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. et PhD.

V první části roku 2021 byly nejprve shromažďovány podklady pro výzkum, načež následovala příprava online poslechového testu ve spolupráci s pracovníky Výzkumného centra hudební akustiky HAMU (RNDr. Marek Fiče, Ph.D. a MgA. Viktor Hruška, Ph.D). Poslechový test byl spuštěn v září 2021 a ukončen počátkem listopadu. O test byl poměrně velký zájem, podařilo se zaznamenat odpovědi 93 respondentů. Data byla následně ve spolupráci s kolegy vyhodnocena a na základě výsledků byla pak řešitelem vypracována odborná studie.

Studie prezentuje výsledky výzkumu psychologických aspektů přesně propočtených intervalů přirozeného ladění, který proběhl formou poslechového testu. Těmto mikrointervalovým nuancím (śruti) jsou ve starých indických hudebně-teoretických textech přiřazovány konkrétní emoce či pocity, podobně jako v evropské tradici jsou již od dob Antiky různým intervalům či modům přisuzovány různé mimohudební vlastnosti. Cílem výzkumu tedy bylo pokusit se zmapovat psychologické aspekty vybraných intervalů a ověřit, zda se na nich respondenti shodnou. Na rozdíl od podobných výzkumů, testujících temperované intervaly, zde se jedná o přesně vyladěné souzvuky charakteristických intervalů systémů přirozeného ladění (5-limit a 7-limit just intonation), realizované ve formě držených prodlev (dronů). Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že poslech izolovaných držených souzvuků může v posluchači vyvolat široké spektrum reakcí, které se u významného počtu respondentů shodují či podobají. Navíc se v některých případech odezvy na danou kombinaci interval/emoce shodují, či podobají vlastnostem daných indickou či evropskou tradicí. Veškeré výsledky výzkumu byly přehledně sestaveny do tabulky, která může posloužit i praktickým účelům.

Výzkum Psychologické aspekty (mikro)intervalů systému přirozeného ladění byl orientován nejen teoreticky, ale i se záměrem praktického využití získaných poznatků, a to bezprostředně v následujícím roce řešení projektu (koncertní realizace projektu DRONEscape). Článek vyšel v angličtině ve 43. čísle recenzovaného časopisu Journal Akustika. Tato studie má navíc návaznost na předchozí dva autorovy texty, publikované v časopise Hudební věda (HV LV, 2018, č. 3-4 a HV LVII, 2020, č. 1).

Článek naleznete ke stažení na tomto odkazu (je nutná registrace): 

https://journalakustika.com/index.php/akustika/issue/view/6

Česká verze článku ke stažení ZDE...

> ZDE SI STÁHNĚTE kompletní set AUDIO STIMULŮ z výzkumu! <

2. Workshop Mikrointervaly v systémech přirozeného ladění

Dne 1. prosince 2021 proběhl na půdě HAMU workshop Mikrointervaly v systémech přirozeného ladění, který připravil a vedl řešitel projektu Tomáš Reindl, za pomoci dvou asistentů – studentů Katedry skladby – MgA. Vratislavem Zochrem a BcA. Haštalem Hapkou. Workshop zaznamenal hojnou účast nejen z řad studentů a pedagogů Hamu, ale i z okruhu externích zájemců. Byl pořízen jeho audiovizuální záznam, který byl následně zveřejněn na YouTube a sociálních sítích, kde vykázal poměrně velkou sledovanost.

Seminář věnovaný mikrointervalům v systémech přirozeného ladění byl orientován jak teoreticky, tak i prakticky. Účastníci byli seznámeni s rozdíly mezi temperovaným a přirozeným laděním, dále s druhy a možnostmi přirozeného ladění (jak např. 5-limit či 7-limit just intonation). Formou sluchového tréninku získali účastníci praktickou zkušenost s jemnými nuancemi intervalů přirozeného ladění. Následně byli zasvěceni do techniky alikvótního zpěvu, která jim umožnila objevení přirozených intervalů ve svém vlastním hlase. Poslední část workshopu byla pak věnována softwarovým možnostem práce s mikrointervaly a ukázkami možností tvorby vlastních systémů ladění.

Záznam workshopu ZDE ....

3. Koncert ĐRƟNEscape

 

Uměleckým završením výzkumného projektu byla v roce 2022 realizace nového autorského koncertního audiovizuálního programu T. Reindla nazvaného ĐRƟNEscape. Jedná se o cyklus speciálně vytvořených meditativních elektroakustických skladeb ve stylu „drone music“, inspirovaných výsledky předchozího výzkumu. Tato hudba je postavena na racionálně propočtených intervalových poměrech a strukturách, daných principy přirozeného ladění (především tzv. 5-limit, 7-limit a 11-limit just intonation). Dílo má specifickou hudebně-psychologickou dramaturgii, danou cíleným použitím konkrétních intervalů a jejich kombinací. Poslechový zážitek byl umocněn i interaktivní videoprojekcí, která byla pro tento účel vytvořena multimediální umělkyní Ivetou Kratochvílovou (Bionic).

V koncertním programu kromě autora vystoupili i hosté: Silva Morasten (tampura, yaili tambur, zpěv), Alice Bauerová (tampura, yaili tambur, zpěv), Martin Debřička (basklarinet, saxofon), Luan Gonçalves (kontrabas).

Koncert proběhl dne 14.10.2022 v Galerii Hamu a byl míněn i jako pocta praotci minimalismu La Monte Youngovi, který ten den oslavil své 87. narozeniny. V rámci koncertu zazněla též jeho kultovní skladba The Second Dream of the High Tension Line Stepdown Transformer (Melodic version).

Pro hlubší zážitek bylo posluchačům umožněno při koncertě i ležet (či sedět) na donesených karimatkách.  Koncert DRONescape byl profesionálně natočen a následně postprodukčně zpracován studenty FAMU (Olga Srstková aspol.) a zveřejněn na YouTube.   

Videozáznam koncertu ZDE ....

DALŠÍ ODKAZY:

 

Více o osobnosti La Monte Younga se dočtete ZDE:
https://www.hisvoice.cz/la-monte-young/

Celé číslo časopisu HIS voice věnované Drone music:
https://www.hisvoice.cz/.../2019/01/HIS-Voice_2007_06.pdf

Doporučený poslech

Ben Johnston: https://www.youtube.com/watch?v=1uZUQqOLyPQ

Toby Twining: https://tobytwining.bandcamp.com/album/chrysalid-requiem-2

Michael Harrison: https://roomfulofteeth.bandcamp.com/album/just-constellations

La Monte Young: https://www.youtube.com/watch?v=VXxZCSAWUP8

David Hykes: https://www.youtube.com/watch?v=zVfnWJm1nyE&list=PLL7DCiqr-NKC1Ok9mBQICClJjyOVVklPf

---

Just intonation software

https://www.tuningvine.com/

https://www.semantic-danielou.com/semantic-danielou-53/introduction-semantic-danielou-53/ https://www.native-instruments.com/en/products/komplete/samplers/kontakt-6/ https://apps.apple.com/us/app/worldscales/id505034913

článek download
bottom of page